Fiat

Fiat Inspiracje

Prosto z wojska

Działania bojowe podczas drugiej wojny światowej pokazały, że Jeep Willys jako pojazd wsparcia i rozpoznania, świetnie sprawdził się na wszystkich...

Fiat Testy

Talent do pracy

W 2016 roku Fiat Professional zaprezentował przestronny i dynamiczny samochód dostawczy, mający być idealnym narzędziem pracy w mieście i poza...

Fiat Inspiracje

Fiat z piekła rodem

Historia ludzkości to niekończący się ciąg zmian, podyktowany przede wszystkim chęcią polepszenia warunków bytowych, jakości życia oraz zastąpienia siły ludzkich...

Fiat Inspiracje

Rodzinny numero Uno

W roku 1978 ówczesny zarząd Fiata podjął decyzje o rozpoczęciu nowego projektu, któremu nadano tajemniczy kryptonim 146. Jedynie wtajemniczeni znali...